Pass- og visumkrav

Pass- og visumkrav

Pass

  • Kontroller i god tid før avreise at du og alle de reisende har gyldig pass. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten og det er kun gyldig så lenge det er skadefritt. Barn må ha eget pass, dette betyr at barn innskrevet i foreldrenes pass ikke godtas. Nødpass godtas heller ikke.
  • VISUM/INNREISETILLATELSER
  • Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med de aktuelle ambassadene for opplysninger om hvilke visumkrav som gjelder for de landene som besøkes i løpet av cruiset og videre sørge for eventuell innreisetillatelse. Vær oppmerksom på at for reisende som er norske statsborgere, men født under en annen nasjonalitet kan andre visumregler gjelde enn for innfødte norske statsborgere. Den reisende må selv kontrollere reglene med aktuelle ambassader/konsulat og sørge for gyldig innreisetillatelse.

Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig visum, se §7,2 i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

For informasjon om visum er Visumservice en nyttig nettside. Til enkelte land kan det ta lang tid å få innvilget visum, så husk å være ute i god tid. Vi kan være behjelpelige med å søke visum, mot et gebyr.

Krav innreise USA

For reise til USA må du søke om innreisetillatelse. Norske statsborgere trenger ikke å søke visum, det holder å søke om visumfri innreise via det elektroniske systemet Electronic System for Travel Authorization (ESTA), som del av Visa Waiver Program (VWP). Også statsborgere i andre VWP-kvalifiserte land må fylle ut en søknad fra ESTA. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet tar en avgift på USD 21 per søknad. Du kan når som helst før reisen sende inn din søknad, men vi anbefaler at du søker om godkjennelse når du begynner å planlegge reisen til USA. ESTA vil i de fleste tilfeller ta en umiddelbar avgjørelse om godkjenning for VWP.

En godkjent reiseautorisasjon fra ESTA er:

  • Gyldig i opptil to år eller frem til passet ditt utgår dersom dette skjer først
  • Gyldig for flere innreiser til USA
  • Ikke en garanti om innreiserett til USA, ESTA godkjenner kun at du kan gå om bord på et fly for å reise til USA under VWP

Søknad om visumfri innreise gjøres her.

For mer informasjon om ESTA les her.

  • Ved reiser til USA må man ha et maskinlesbart pass. Norske pass er enten maskinlesbare eller håndskrevne. Hvis passet ditt er maskinlesbart og du oppfyller alle andre krav for å reise på Visa Waiver Program, kan du reise til USA uten visum. Et maskinlesbart pass har to maskinlesbare linjer nederst på identitetssiden i passet. Du må sørge for at passet ditt er uskadet og gyldig i minst 6 måneder etter at reisen er avsluttet.
  • Ved reise til USA, bør man la kofferter, bager etc. være ulåst. Transport Safety Administration har i følge lov rett til å åpne all bagasje og sjekke innhold. Hvis bagasje er låst, vil lås bli klippet av og bagasje åpnet. Man kan eventuelt benytte universallås. Flyselskapene tar ikke ansvar for ødelagte bagasjelåser som følge av sikkerhetskontroller. Klager på skader evt. bortkommet bagasje må skje direkte til flyselskapet.