Reisevilkår og generell informasjon

1. BESTILLING OG BETALING

1.1 Bestilling kan foretas til Cruise.no AS per telefon, Internett, besøk i våre lokaler eller via epost. Bestillingen er bindende når den er bekreftet muntlig eller skriftlig til Cruise.no AS.

1.2 Kunden er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reisedokumenter er i overensstemmelse med egne ønsker. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte Cruise.no AS. Ved bekreftelse av bestillingen har kunden godkjent at informasjonen er korrekt. Hvis det er oppdaget feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er kunden selv ansvarlig for eventuelle tap som dette måtte medføre.

1.3 Reisen skal betales til Cruise.no AS’ kontonummer 8150.21.02672 i Danske Bank. Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum på minimum NOK 2000,- per person innbetales. Et høyere beløp kan kreves ut i fra den enkelte leverandørs vilkår. Ved bestilling innenfor frist for betaling av totalbeløp, skal totalbeløpet innbetales. Sluttbeløpet forfaller til betaling normalt 60 dager før avreisedato, og reisedokumentene sendes ca. 3 uker før avreise om ikke annet avtales på forhånd. Enkelte rederier kan ha andre betalingsvilkår enn de som her er oppført.

Innbetaling av depositum bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Ved betaling av depositum, anses prisen som bekreftet. Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer, oljetillegg samt skatter og avgifter. Cruise.no AS forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 8% har den reisende anledning til å heve avtalen og få det innbetalte beløp refundert.


2. AVBESTILLING OG ENDRING

2.1 Ved bestilling kan kunden tegne en frivillig avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom.
Denne må eventuelt tegnes samtidig med bestilling av reisen. Avbestillingsforsikringen kan ikke refunderes etter bestilling. Cruise.no AS kan formidle avbestillingsforsikringer gjennom rederiene eller Gouda Forsikring. Kontakt Cruise.no AS for priser og mer informasjon.

2.2 En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et honorar som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingshonorar vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling. Følgende gjelder dersom ikke særskilte regler er gitt ved bekreftelse:

Endrings-/avbestillingsregler: Endring/avbestilling av bekreftet reise frem til og med 60 dager før avreise: Minimum NOK 2000,- i honorar per person eller beløp tilsvarende innbetalt depositum. Avbestilling fra og med 59 dager til og med 45 dager før avreise medfører et honorar tilsvarende 25% av prisen, minimum NOK 2000,- per person. Avbestilling fra og med 44 dager til og med 30 dager før avreise medfører et honorar tilsvarende 50% av prisen, minimum NOK 2000,- per person. Avbestilling fra og med 29 dager til og med 15 dager før avreise medfører et honorar tilsvarende 75% av prisen. Avbestilling senere enn 15 dager før avreise, eventuelt «no-show», gir ingen refusjon. Cruise.no AS plikter å vedlegge rederiets vilkår ved det reelle tilbudet som kunden mottar. For gruppereiser gjelder særskilte depositums- og avbestillingsregler.

2.3 Avbestilling bør skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart sende oss en skriftlig avbestilling. Er dette ikke mulig, kontakt oss på telefonnummer 67 43 02 00. For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes. Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen..

2.4 For endring av bestilling, kontakt oss. Vi gjør oppmerksom på at mange billetter med rutefly ikke kan endres. Noen billetter kan endres mot et honorar. Om det er nødvendig for deg som kunde å ha en billett som kan endres, må denne informasjonen formidles til oss før bestilling/bekreftelse.

2.5 Endring av navn på ruteflybilletter godtas normalt ikke. Vi forholder oss til flyselskapenes egne regler.


3. ENDRING FORETATT AV FLYSELSKAPENE OG ANDRE LEVERANDØRERE

3.1 Flyselskapene har rett til å gjøre tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapet ansvarlig for å komme med alternative ruter. 

3.2 Cruise.no AS gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidspunkt for utstedelse av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt. Cruise.no AS vil informere kunden om slike endringer så snart disse eventuelt foreligger. 

4. UTSTEDELSE AV BILLETTER ELLER REISEKVITTERINGER (E-TICKETS)

4.1 Flybillettene blir skrevet ut i henhold til flyselskapets regler. Dato for utstedelse av billetter vil bli opplyst ved bestilling.

4.2 Hvis mulig vil billetter og reisedokumenter sendes ut via epost. Der dette ikke er mulig, blir dokumentene sendt per post umiddelbart etter utstedelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt post- eller epostadresse.

4.3 Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Cruise.no AS dersom reisedokumentene ikke er mottatt på avtalt tidspunkt.

4.4 Dersom kunden mister sine billetter, er han/hun selv ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med utstedelse av nye billetter.


5. INNSJEKK, BAGASJE, PASS/VISUM OG SETERESERVASJON

De deltagende flyselskaper påtar seg intet ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i deres fly. Når det gjelder ansvar for innlevert bagasje henviser vi til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Ovennevnte gjelder også for, uten at det begrenses til, andre leverandører som hoteller og cruiserederier.

5.1 Cruise.no AS oppfordrer sine kunder til å sjekke inn i god tid før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig tid på flyplass.

5.2 På mange oversjøiske flyvninger er det mulig å reservere seter på forhånd. Vi ber våre kunder om å opplyse om slike ønsker ved bestilling. Setereservasjoner kan endres av flyselskapet og er derfor utenfor Cruise.no AS’ kontroll.

5.3 Kontrollér at passet er gyldig minimum 6 måneder etter hjemreise. Det er reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelle visum og innreisetillatelse er gyldig før avreise. Cruise.no AS er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden. Barn må ha eget pass uavhengig av alder. Barn med annet etternavn enn sine foreldre/ medreisende, har egne bestemmelser. Reisende med utenlandsk pass må sjekke regler ved å kontakte ambassade eller konsulat. Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreisetillatelse til noen land. En del land krever også transittvisum for reisende som ikke er norske statsborgere. Du er selv pliktig til å gjøre oppmerksom på annen nasjonalitet enn norsk ved bestilling, slik at korrekt pass- og visumopplysninger kan bli gitt. Som reisende er du selv ansvarlig for å ha korrekt innreisetillatelse/visum til destinasjoner på din reiserute. Se bestemmelser på www.landsider.no

De fleste rederiene tillater ikke bleietrengende barn å benytte seg av bassengene om bord på sine skip.

Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av et cruise. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. Statsborgere fra andre land må kontakte de respektive lands ambassader for oppdatert informasjon.

5.4 De fleste flyselskaper tillater hver passasjer (ikke barn under to år som ikke betaler for eget sete) å sjekke inn ett kolli à 23 kg. Noen selskaper kan ha andre regler. Kontakt oss for mer informasjon. Hvis vekten på bagasjen overstiger gjeldende vektregler må kunden betale for overvekt etter flyselskapets gjeldende takster. Det gjelder spesielle regler for sport- og golfutstyr, sykler og lignende. Cruise.no AS gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å pakke skarpe gjenstander som saks, neglefil med mer som håndbagasje. Lightere og fyrstikker er ikke tillatt verken i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det samme gjelder væske utover en begrenset mengde. Kontakt oss for ytterligere informasjon. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke om visum er nødvendig.


6. FORSIKRING     

6.1 Den reisende er selv ansvarlig for å sørge for de nødvendige forsikringer som reiseulykke-, reisegods-, reisesyke- og ansvarsforsikringer. Cruise.no AS kan være behjelpelig med informasjon om dette. Cruise.no AS vil på det sterkeste anbefale alle reisende å sørge for tilstrekkelige forsikringer, som dekker reisens totale varighet og pris. 


7. ENDRINGER I SEILINGSRUTER

7.1 Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, tider og program uten varsel. Ingen tidspunkt eller seilingsrute må derfor oppfattes som endelige. Cruise.no AS har intet erstatningsansvar dersom en situasjon skulle oppstå som medfører endringer i seilingsrutene eller programmet. Dette gjelder også om havn/sted for utreise på cruiset endres.


8. VIKTIG INFORMASJON TIL KUNDER SOM HAR BESTILT HOTELL

8.1 Cruise.no AS gjør oppmerksom på at standarden på hoteller i forskjellige deler av verden kan variere og være lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes generelt på grunnlag av standard, fasiliteter og beliggenhet. Cruise.no AS har erfaring med at disse kriteriene tillegges ulik vekt.

8.2 Hotellene i storbyene har ofte lavere standard enn det som er normalt andre steder. Spesielt gjelder dette enkelte byer i USA, som for eksempel New York og San Francisco, hvor hotellrommene ofte er små og har lavere standard enn det som er normalt. Slike variasjoner må påregnes.

8.3 Det vil kunne forekomme mindre oppussing- og renoveringsarbeider på hotellene. Som eksempel kan et svømmebasseng være stengt noen dager på grunn av rensing. Slikt er utenfor Cruise.no AS' kontroll og vil ikke være grunnlag for kompensasjon. I den grad det er mulig vil Cruise.no AS informere om eventuelle større oppussingsarbeider.

8.4 I situasjoner hvor kunden er misfornøyd med standarden eller andre forhold på hotellet, skal Cruise.no AS’ lokale agent umiddelbart kontaktes. Telefonnummer til agenten står oppført på kundens hotellkupong. Ta med en ekstra kopi, da hotellet i noen tilfeller samler inn kupongen. Dersom kunden ikke får tilfredsstillende hjelp, eller ønsker norsktalende hjelp, skal Cruise.no AS kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe kunden så langt det er mulig. Dersom kunden ikke har kontaktet den lokale agenten eller Cruise.no AS, vil dette kunne redusere muligheten for en eventuell refusjon eller kompensasjon i etterkant.

8.5 Dersom kunden har spesielle ønsker som type seng, valg av etasje, røykerom, havutsikt eller lignende, må dette oppgis ved bestilling. Disse ønskene vil bli formidlet til hotellet, men Cruise.no AS kan ikke garantere at de etterkommes.

8.6 Hotellrom i Nord-Amerika har normalt en eller to senger på rommet. Om man ønsker separate senger må dette bestilles spesielt. Cruise.no AS gjør oppmerksom på at dersom man bestiller rom for tre eller fire personer, må det påregnes at to personer vil måtte dele en mindre dobbeltseng. Noen hoteller tilbyr ekstra senger på rommet, såkalte «rollaway»-senger. Dette må bestilles spesielt og betales lokalt. I de tilfellene kundene ikke ønsker å dele en seng, anbefaler vi å bestille separate rom.

​8.7 Ved reise til storbyer må man påregne trafikkstøy. Dette gjelder også hoteller i populære ferieområder. Slike forhold kan ikke påklages.

8.8 Avbestilling og endring av en hotellbestilling etter bekreftelse, medfører honorar. Dette honoraret vil variere med tidspunkt for endring og avbestilling. Kontakt Cruise.no AS for mer informasjon.


9. INFORMASJON TIL KUNDER SOM HAR BESTILT LEIEBIL 

9.1 Cruise.no AS samarbeider med anerkjente leiebilfirmaer. Alle obligatoriske forsikringer er inkludert i våre priser.

9.2 Ved henting av bilen vil leiebilselskapet be om et kredittkort som depositum. Den passasjeren som står oppført som sjåfør må medbringe et gyldig kredittkort. Sjåfører under 25 år må betale et tillegg i prisen. Det er viktig at korrekt person står oppført som sjåfør. Kontakt oss for mer informasjon.

9.3 Vi gjør oppmerksom på at leiebiler i Nord-Amerika ofte har begrenset bagasjeplass. Dette gjelder også større biltyper som minivan. Vi vil anbefale at kunder som skal reise mye rundt med leiebil, pakker i bager, ikke kofferter, da disse er lettere å stable. I enkelte tilfeller må kundene påregne å ha bagasje også inne i selve bilen. Hvis mange gjester reiser sammen eller man har mye bagasje, vil vi anbefale å leie mer enn én bil.


10. REKLAMASJONSRETT

10.1 En reklamasjon skal sendes skriftlig til Cruise.no AS snarest mulig og senest innen to uker etter hjemkomst.

10.2 Reklamasjoner på hoteller og hotellstandard, skal i hovedsak tas opp på reisemålet med den lokale agenten eller gjennom kontakt med Cruise.no AS, slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart.

10.3 Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer, osv. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjonssak i ettertid.

10.4 Cruise.no AS forholder seg til Allmenne vilkår for pakkereiser, gjeldende fra 01.07.2018. Cruise.no AS er medlem av Reisegarantifondet.

Se lenke for fullstendige regler (Allmenne vilkår for pakkereiser):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32

10.5 Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger). Bestemmelsene finnes her.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren benytter rutefly påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp i henhold til EU-reglene, enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag eller erstatning etter pakkereiseloven. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen, med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr. art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.


11. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.


12. FORBEHOLD

Cruise.no AS tar forbehold om trykkfeil i kataloger med prislister, nettsider og program, endring i pris, skatter, avgifter og kursforandringer samt andre uforutsette elementer utenfor vår kontroll. Eventuelle prisstigninger vil ikke overstige 8% av reisens pris og skal eventuelt varsles senest 20 dager før avreise.

Cruise.no AS tar også forbehold om uforutsette hendelser som er helt utenfor vår eller våre leverandørers kontroll («force majeure»). Med «force majeure» menes ekstraordinære hendelser som vi ikke kunne ha forutsett eller unngått, til tross for rimelige forholdsregler. Hendelser utenfor vår kontroll inkluderer, men er ikke begrenset til, dårlig vær, naturkatastrofer, opprør, krig / fare for krig, terror/terrortrusler, brann, helserisikoer, uroligheter, epidemier, streik, osv. Cruise.no er ikke ansvarlige for eventuelle endringer/kanselleringer som følge av slike uforutsette omstendigheter. Cruise.no fraskriver seg ethvert erstatningsansvar tilknyttet hendelser utenfor vår kontroll.

Våre lokale arrangører og samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å endre/kansellere sine reiseruter, program og tider uten forvarsel på grunn av uforutsette årsaker som vær, tekniske problemer eller lignende. Cruise.no AS har ingen erstatningsplikt dersom en slik situasjon skulle oppstå.

Cruise.no AS vil gjerne ha tilbakemeldinger på de produktene vi selger og alle positive og negative erfaringer vil bli satt stor pris på.