Hvordan bidrar vi?

Bærekraft i Cruise.no

Under og over overflaten i havet ved en strand

De senere årene har cruisebransjen tatt betydelige skritt mot en mer bærekraftig drift.

Hva innebærer bærekraft i cruisebransjen?

Rederiene har en økt bevissthet om miljøpåvirkningene bransjen har, og har investert og investerer i avansert teknologi for å redusere utslipp og minimere sitt økologiske fotavtrykk. Dette inkluderer blant annet bruk av LNG som drivstoff, avanserte renseanlegg for avløpsvann og innovative løsninger for avfallshåndtering.

I tillegg til store initiativ for miljøet gjør flere i cruisebransjen en innsats for å styrke samarbeidet med lokalsamfunn og reisemål de besøker. Dette innebærer blant annet støtte til lokale økonomier og kulturutveksling, samt bevaring av natur og verneverdige steder, ting som er med på å gjøre cruiseopplevelsen så unik.

Bærekraft i cruisebransjen handler ikke bare om å redusere negative effekter, men også om å skape positive ringvirkninger for miljø og samfunn. Med fortsatt innovasjon og engasjement og spesifikke mål, er det håp om at cruisereiser kan bli enda mer bærekraftige i fremtiden.

Escape Travel Group sin miljøpolicy

Cruise.no er en del av Escape Travel Group, og sammen skal vi være en pådriver for et bedre reiseliv i møte med dagens klima- og miljøutfordringer. Våre tjenester påvirker miljøet globalt og lokalt, og vi skal derfor ta ansvar for klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom vår daglige drift og i samarbeid med leverandører og kunder.

Miljøfyrtårn

Escape Travel, som inkluderer Cruise.no ble i 2023 sertifisert som Miljøfyrtårn for første gang. Det innebærer at vi hver år vil utarbeide en klima- og miljørapport gjennom Miljøfyrtårns eget verktøy. samt at vi kontinuerlig også arbeider med en aktiv og bevisst holdning til bærekraft internt i bedriften innen miljø, sosiale forhold og økonomiske forhold. Du finner Escape Travel sin rapport for 2022 her.

Les mer om Miljøfyrtårn her (ekstern link)