Personvernerklæring for Cruise.no

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er, på vegne av Cruise.no AS, ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen og e-postadresse. I noen tilfeller har vi behov for å innhente og lagre passopplysninger.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønsker på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg infomrasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 
Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi deg anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker. 


Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen, passopplysninger og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordringens Art. 6 (b). 
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 
Der du har samtykket til det, benyttes kjøshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.


Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på å våre nettsider for å gi deg som besøker siden, best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (f.eks. rederier, hoteller, agenter, flyselskaper, etc.).

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i opptil 5 år, i henhold til lovens krav. 


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

[email protected]