Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er, på vegne av Cruise.no AS, ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen og e-postadresse. I noen tilfeller har vi behov for å innhente og lagre passopplysninger.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønsker på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg infomrasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 
Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi deg anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker. 

Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen, passopplysninger og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordringens Art. 6 (b). 
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 
Der du har samtykket til det, benyttes kjøshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på å våre nettsider for å gi deg som besøker siden, best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (f.eks. rederier, hoteller, agenter, flyselskaper, etc.).

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i opptil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

[email protected]